Get Adobe Flash player

Historia pokazów na Wielkim Ekranie kinowym

2002.04.13 - Różne oblicza Syberii - Od tundry po step - Julia Witczuk i Stanisław Pagacz

Studenci Wydziału Leśnego SGGW. Podróżują po Rosji i Syberii od 1997 roku. Od trzech lat wyjeżdżają nad Bajkał, gdzie prowadzą badania fauny wysokogórskiej. Są autorami przewodnika turystycznego pt. "Bajkał. Morze Syberii". Zorganizowali wystawę fotograficzną "Sławne Morze Święty Bajkał". Julia Witczuk jest członkiem Polskiego Związku Fotografików Przyrodniczych.

javlist.net